حسابان 1 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

حسابان 1 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 54 : 50 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم حسابان 1
50%
تخفیف

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

حسابان 1 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 54 : 50 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 29 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان