تست و نکته ریاضی دهم، جلسه پانزدهم، «جمع بندی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان
جلسه پانزدهم جمع بندی توابع (قسمت اول) ویدئو 21 : 58 خصوصی جمع بندی توابع (قسمت دوم) ویدئو 46 :…
11
23,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه چهاردهم، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه چهاردهم تابع (قسمت اول) ویدئو 59 : 13 : 01 خصوصی تابع (قسمت دوم) ویدئو 21 : 40 خصوصی
14
24,000 تومان

ریاضی دهم – فصل پنجم

5.00 2 رای
45,000 تومان
درس اول تعریف تابع، نمایش پیکانی و زوج مرتبی ویدئو 43 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول…
76
45,000 تومان