تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نوزدهم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه نوزدهم مرور و جمع بندی نکات ویدئو 37 : 57 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه یازدهم، «روابط طولی در مثلث قائم الزاویه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه یازدهم روابط طولی در مثلث قائم الزاویه ویدئو 26 : 25 : 01 خصوصی
7
18,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه دهم، «تشابه 2»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه دهم تشابه ویدئو 25 : 12 : 01 خصوصی
5
15,500 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه نهم، «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه نهم تشابه ویدئو 32 : 21 : 01 خصوصی
5
17,500 تومان

ریاضی نهم – فصل سوم

4.50 2 رای
30,000 تومان
معرفی دوره ی آموزشی فصل سوم ریاضی نهم «استدلال و اثبات در هندسه»: بچه های عزیزم سلام، این دوره شامل…
74
30,000 تومان