جلسه دهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 12
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1) ویدئو 58 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
هندسه 1 جلسه 13
50%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته) ویدئو 31: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه نهم هندسه1
50%
تخفیف
5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی استدلال و اثبات در هندسه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی استدلال و اثبات در هندسه ویدئو 43 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه 7 هندسه 9
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تشابه»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم تشابه ویدئو 26 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان