20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

درس اول (توابع چند جمله ای صعودی و نزولی) تابع درجه ی سوم ویدئو 36 : 11 پیش نمایش توابع…

57,400 تومان