50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 12 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لویس یگانه و دوگانه»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 9 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 11 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «نامگذاری ترکیبات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان