تست و نکته شیمی دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه ویدئو 27 : 52 خصوصی
11
11,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 45 : 41 خصوصی
10
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 24 : 34 خصوصی
13
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 29 : 36 خصوصی
12
8,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه شانزدهم، «تکمیل مباحث فصل سوم»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه شانزدهم تکمیل مباحث فصل سوم ویدئو 05 : 52 خصوصی
15
11,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه پانزدهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
10,500 تومان
جلسه پانزدهم انحلال پذیری ویدئو 09 : 48 خصوصی
16
10,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه چهاردهم، «تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه چهاردهم تشخیص انواع ترکیبات شیمیایی ویدئو 52 : 20 : 01 خصوصی
20
17,500 تومان