20%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

شیمی نهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 41 : 44 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

14,000 تومان
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 59 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,400 تومان
20%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و هفتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

فیزیک 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 51 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,900 تومان
21%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 45 : 39 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

6,200 تومان