تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دهم، «گویا کردن مخرج و معادله درجه دو»

بدون امتیاز 0 رای
23,500 تومان
جلسه دهم گویا کردن مخرج کسرها (قسمت اول) ویدئو 54 : 03 : 01 خصوصی معادلات درجه دوم (قسمت دوم)…
11
23,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه هشتم، «تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه هشتم تجزیه (قسمت اول) ویدئو 23 : 58 خصوصی تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 29 : 39 خصوصی
36
21,000 تومان

ریاضی دهم – فصل پنجم

5.00 2 رای
45,000 تومان
درس اول تعریف تابع، نمایش پیکانی و زوج مرتبی ویدئو 43 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول…
76
45,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نهم، «اتحادها و تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم اتحادها و تجزیه (قسمت اول) ویدئو 42 : 47 خصوصی اتحادها و تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
14
22,000 تومان

ریاضی نهم – فصل پنجم

بدون امتیاز 0 رای
31,000 تومان
درس اول تک جمله ای ها و درجه ی چند جمله ای ها ویدئو 36 : 16 پیش نمایش اتحاد…
87
31,000 تومان

ریاضی دهم – فصل چهارم

5.00 1 رای
52,000 تومان
درس اول حل معادله ی درجه ی 2 به کمک تجزیه ویدئو 23 : 17 پیش نمایش روش ریشه گیری…
71
52,000 تومان