تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوم، «تبدیل یکا»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوم تبدیل یکا (قسمت اول) ویدئو 48 : 45 خصوصی تبدیل یکا (قسمت دوم) ویدئو 17 : 43 خصوصی
27
19,000 تومان