تست و نکته فیزیک دهم، جلسه سوم، «چگالی»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه سوم چگالی (قسمت اول) ویدئو 32 : 39 خصوصی چگالی (قسمت دوم) ویدئو 38 : 36 خصوصی
29
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه دوم، «تبدیل یکا»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دوم تبدیل یکا (قسمت اول) ویدئو 48 : 45 خصوصی تبدیل یکا (قسمت دوم) ویدئو 17 : 43 خصوصی
27
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه اول، «فیزیک و اندازه گیری»

بدون امتیاز 0 رای
14,000 تومان
جلسه اول فیزیک و اندازه گیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 33 خصوصی فیزیک و اندازه گیری (قسمت دوم) ویدئو…
42
14,000 تومان