هندسه 2 جلسه 15
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (تست و نکته)»

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (تست و نکته) ویدئو 04 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

11,200 تومان
هندسه 2 جلسه 14
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب)»

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب) ویدئو 26 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

12,160 تومان
جلسه دهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (تست و نکته)»

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (تست و نکته) ویدئو 02: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

11,520 تومان
جلسه نهم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (سطح کتاب)»

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (سطح کتاب) ویدئو 05: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,160 تومان