فصل 2 ریاضی دهم
20%
تخفیف

ریاضی 1، فصل دوم، «مثلثات»

درس اول (نسبت های مثلثاتی) معرفی نسبت های مثلثاتی رایگان 22:09 پیش نمایش مساحت مثلث با نسبت های مثلثاتی ویدئو…

45,200 تومان