فصل 2 ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل دوم، «هندسه»

درس اول (ترسیم های هندسی) ترسیم های هندسی رایگان 28 : 24 پیش نمایش رسم عمود منصف یک پاره خط…

49,200 تومان
هندسه 1 جلسه 12
21%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1)»

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (1) ویدئو 58 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,900 تومان
هندسه 1 جلسه 13
20%
تخفیف

هندسه دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته)»

هندسه دهم کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه (تست و نکته) ویدئو 31: 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

10,080 تومان
جلسه 6 هندسه 9
21%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تالس»

ریاضی نهم تالس ویدئو 55 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

7,300 تومان