فصل 2 ریاضی 3
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل دوم، «مثلثات»

درس اول (تناوب و تانژانت) پیداکردن ضابطه ی توابع sin و cos از روی نمودار ویدئو 15 : 21 پیش…

34,800 تومان