20%
تخفیف

شیمی 3، فصل دوم، «آسایش و رفاه در سایه شیمی»

5.00 2 رای
64,600 تومان

درس اول (عدد اکسایش) مقدمات تعیین عدد اکسایش ویدئو 15:57 پیش نمایش تعیین عدد اکسایش به وسیله رسم ویدئو 15:12…

64,600 تومان