50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «انرژی درونی _ توان وبازده»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انرژی درونی _توان وبازده ویدئو 59: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «حل مباحث توان و بازده_ دما و دماسنج»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم حل مباحث توان و بازده_ دما و دماسنج ویدئو 29: 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «تغییر حالت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم تغییر حالت (قسمت اول) ویدئو 06 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «توان گرمایی، بازده و دمای تعادل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم توان گرمایی، بازده و دمای تعادل ویدئو 14 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «انبساط جامدات و شاره ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم انبساط جامدات و شاره ها ویدئو 06 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان