20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل پنجم ، «از ماده به انرژی»

بدون امتیاز 0 رای
18,400 تومان

گفتار اول (تامین انرژی) ATP رایگان 52 : 11 پیش نمایش گلیکولیز (قند کافت) ویدئو 48 : 15 خصوصی این…

18,400 تومان
20%
تخفیف

شیمی 3، فصل دوم، «آسایش و رفاه در سایه شیمی»

5.00 2 رای
64,600 تومان

درس اول (عدد اکسایش) مقدمات تعیین عدد اکسایش ویدئو 15:57 پیش نمایش تعیین عدد اکسایش به وسیله رسم ویدئو 15:12…

64,600 تومان