ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
72,500 تومان
درس اول: توابع چندجمله ای، صعودی و نزولی تابع درجه ی 3 ویدئو 36 : 11 خصوصی توابع صعودی و…
0
72,500 تومان

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
52,500 تومان
درس اول: تبدیل نمودار توابع انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 خصوصی انبساط و انقباض عمودی ویدئو…
0
52,500 تومان