ریاضی دو، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
درس اول: احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل احتمال شرطی ویدئو 26 : 19 پیش نمایش پیشامدهای مستقل تمرین 06 :…
8
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی (قسمت اول) ویدئو 20 : 00 : 01 خصوصی مرور و جمع…
3
25,000 تومان

تست و نکته ریاضی یازدهم، جلسه بیستم، «احتمالات مستقل و آمار»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه بیستم احتمالات مستقل و آمار (قسمت اول) ویدئو 48 : 49 خصوصی احتمالات مستقل و آمار (قسمت دوم) ویدئو…
5
24,000 تومان