فصل اول حسابان 2
20%
تخفیف

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

درس اول (تبدیل نمودار توابع) انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 پیش نمایش انبساط و انقباض عمودی…

41,400 تومان