حسابان 1 – فصل دوم – تابع

5.00 1 رای
70,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر تابع ویدئو 51 : 26 پیش نمایش توابع برابر ویدئو 21 : 14 پیش نمایش…
12
70,000 تومان