فصل 2 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

37,400 تومان