جلسه هفتم شیمی1
20%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی»

شیمی دهم آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی ویدئو 14: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

10,720 تومان