ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
46,750 تومان

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

46,750 تومان

ریاضی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت اول) ویدئو 20: 58: 00 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی اعداد حقیقی ویدئو 47 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 5 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (5)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت پنجم) ویدئو 04: 55: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 4 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (4)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت چهارم) ویدئو 12: 58: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم ریاضی نهم
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت دوم) ویدئو 46: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم ریاضی نهم
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (2)» (کپی)

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت دوم) ویدئو 46: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 6 ریاضی 9
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت اول) ویدئو 21 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان