فصل 2 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
37,400 تومان

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

37,400 تومان

ریاضی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت اول) ویدئو 20: 58: 00 پیش نمایش

رایگان!
جلسه 5 ریاضی 9
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (5)»

بدون امتیاز 0 رای
8,800 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت پنجم) ویدئو 04: 55: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

8,800 تومان
جلسه 4 ریاضی 9
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (4)»

بدون امتیاز 0 رای
9,280 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت چهارم) ویدئو 12: 58: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,280 تومان
جلسه دوم ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «اعداد حقیقی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان

ریاضی نهم اعداد حقیقی (قسمت دوم) ویدئو 46: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

8,000 تومان