50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «گسترده، رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی گسترده، رمزگشایی ویدئو 15 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (1) ویدئو 14: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «وجه های روبرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی وجه های روبرو ویدئو 22 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه و دوران (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (2) ویدئو 18: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «رابطه اعداد، نما»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی رابطه اعداد، نما ویدئو 27 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان