تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه چهاردهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه چهاردهم استوکیومتری ویدئو 43 : 17 : 01 خصوصی
5
16,500 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه سیزدهم، «مرور فصل دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور فصل دوم ویدئو 13 : 22 : 01 خصوصی
11
19,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه دوازدهم، «استوکیومتری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دوازدهم استوکیومتری ویدئو 31 : 23 : 01 خصوصی
11
18,000 تومان