هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوازدهم، «مرتب سازی جملات، سرعت و دقت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوازدهم مرتب سازی جملات ویدئو 27 : 47 خصوصی سرعت و دقت ویدئو 58 : 52 خصوصی
3
22,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه یازدهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه یازدهم هوش کلامی 2 (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی کفایت داده ها 2 (قسمت دوم) ویدئو 21…
4
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه دهم هوش کلامی (قسمت اول) ویدئو 10 : 41 خصوصی کفایت داده ها (قسمت دوم) ویدئو 21 : 43…
6
18,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه نهم، «مباحث کلامی»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه نهم مباحث کلامی (قسمت اول) ویدئو 01 : 42 خصوصی مباحث کلامی (قسمت دوم) ویدئو 49 : 44 خصوصی
6
18,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هشتم، «تجسم فضایی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه هشتم تجسم فضایی (قسمت اول) ویدئو 16 : 48 خصوصی تجسم فضایی (قسمت دوم) ویدئو 19 : 43 خصوصی
7
20,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه هفتم، «رمزگشایی»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم رمزگشایی (قسمت اول) ویدئو 45 : 45 خصوصی رمزگشایی (قسمت دوم) ویدئو 41 : 45 خصوصی
4
19,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه ششم، «شمارش اشکال»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه ششم شمارش اشکال (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی شمارش اشکال (قسمت دوم) ویدئو 04 : 40 خصوصی
6
18,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه پنجم، «تصویر یا تقارن در آینه»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه پنجم تصویر یا تقارن در آینه (قسمت اول) ویدئو 24 : 43 خصوصی تصویر یا تقارن در آینه (قسمت…
8
20,000 تومان