زیست دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مفهوم اولیه ی علم زیست سناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست دهم مفاهیم اولیه علم زیست شناسی ویدئو 43 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «تنوع گوارش در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تنوع گوارش در جانداران ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه چهارم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جذب مواد گوارش یافته»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جذب مواد گوارش یافته ویدئو 49 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه دهم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «رگ های خونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم رگ های خونی ویدئو 34: 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «یاخته ها و بافت های بدن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم یاخته ها و بافت های بدن ویدئو 38 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «ساختار و عملکرد لوله گوارش»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم ساختار و عملکرد لوله گوارش ویدئو 05 : 27 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه ششم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «ساز و کار دستگاه تنفس در انسان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم ساز و کار دستگاه تنفس در انسان ویدئو 28 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه نهم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «رگ، دریچه ها و صدای قلب»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم رگ ، دریچه ها و صدای قلب ویدئو 58 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هشتم زیست1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «دستگاه تنفس در جانداران دیگر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم دستگاه تنفس در جانداران دیگر ویدئو 53 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان