50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1)»

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1) ویدئو 30 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «آرزو، شازده کوچولو»

ادبیات نهم آرزو، شازده کوچولو ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «پیام آور رحمت»

ادبیات نهم پیام آور رحمت ویدئو 37 : 37 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «آشنای غریبان، پیدای پنهان»

ادبیات نهم آشنای غریبان، پیدای پنهان ویدئو 15 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2)»

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2) ویدئو 28 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «زن پارسا»

ادبیات نهم زن پارسا ویدئو 59 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «لغت، املا و تاریخ ادبیات»

ادبیات نهم لغت، املا و تاریخ ادبیات ویدئو 34 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان