جلسه نهم فیزیک 3
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل (قسمت دوم) ویدئو 59 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هشتم فیزیک2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «انرژی و اختلاف پتانسیل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم انرژی و اختلاف پتانسیل ویدئو 12 : 27 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان