ریاضی 1، فصل هفتم ، «آمار و احتمال»

5.00 3 رای
24,000 تومان

درس اول (احتمال یا اندازه گیری شانس) مقدمه ای بر احتمالات رایگان 18:52 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم…

24,000 تومان
فصل هفتم ریاضی 2
12%
تخفیف

ریاضی 2، فصل هفتم ، «آمار و احتمال»

5.00 1 رای
25,000 تومان

درس اول (احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل) احتمال شرطی رایگان 19:26 پیش نمایش پیشامدهای مستقل ویدئو 8:06 خصوصی این بخش…

25,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی دهم احتمال ویدئو 17 : 08 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم احتمال ویدئو 41 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان