ریاضی نهم، فصل پنجم، «عبارت های جبری»

5.00 5 رای
31,250 تومان

درس اول (عبارت های جبری مفهوم اتحاد) تک جمله ای ها و درجه ی چندجمله ای ها ویدئو 36 :…

31,250 تومان