50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارت های جبری»

ریاضی نهم جمع بندی عبارت های جبری ویدئو 01 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی خط و معادلات خطی»

ریاضی نهم جمع بندی خط و معادلات خطی ویدئو 09 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان