ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «آرزو، شازده کوچولو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آرزو، شازده کوچولو ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «پیام آور رحمت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم پیام آور رحمت ویدئو 37 : 37 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «آشنای غریبان، پیدای پنهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم آشنای غریبان، پیدای پنهان ویدئو 15 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «زن پارسا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم زن پارسا ویدئو 59 : 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «لغت، املا و تاریخ ادبیات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم لغت، املا و تاریخ ادبیات ویدئو 34 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 5 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قید»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم قید ویدئو 16: 03: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان