ریاضی دهم، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر احتمالات ویدئو 52 : 18 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم ویدئو 15 :…
26
30,000 تومان

ریاضی دهم، فصل ششم، «شمارش، بدون شمردن»

5.00 1 رای
34,500 تومان
درس اول اصل جمع و ضرب ویدئو 11 : 07 پیش نمایش کاربردهای اصل جمع و ضرب ویدئو 18 :…
43
34,500 تومان

ریاضی دو، فصل پنجم، «توابع نمایی و لگاریتمی»

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
درس اول توابع و معادلات نمایی ویدئو 36 : 22 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه ی 104) تمرین…
12
35,000 تومان

ریاضی دو، فصل چهارم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
42,000 تومان
درس اول تعریف رادیان و تبدیل آن به درجه ویدئو 31 : 23 پیش نمایش حل تمرین درس اول (صفحه…
6
42,000 تومان

ریاضی دهم – فصل پنجم

5.00 2 رای
45,000 تومان
درس اول تعریف تابع، نمایش پیکانی و زوج مرتبی ویدئو 43 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول…
53
45,000 تومان

ریاضی دو – فصل سوم

بدون امتیاز 0 رای
40,000 تومان
درس اول مروری بر توابع ویدئو 08 : 13 پیش نمایش توابع گویا و برابری دو تابع ویدئو 20 :…
10
40,000 تومان

ریاضی دهم – فصل چهارم

5.00 1 رای
52,000 تومان
درس اول حل معادله ی درجه ی 2 به کمک تجزیه ویدئو 23 : 17 پیش نمایش روش ریشه گیری…
50
52,000 تومان

ریاضی دهم – فصل سوم

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مروری بر توان و ریشه های دوم و سوم ویدئو 56 : 21 پیش نمایش ریشه های چهارم…
52
38,000 تومان