تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و سوم، «مرور و جمع بندی 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و سوم مرور و جمع بندی 2 (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی مرور و جمع بندی…
6
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و دوم، «مرور و جمع بندی 1»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم مرور و جمع بندی 1 (قسمت اول) ویدئو 46 : 55 خصوصی مرور و جمع بندی…
3
22,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه سوم، «حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم (قسمت اول) ویدئو 51 : 42 خصوصی حل نمونه سوالات آزمون ترم…
9
19,000 تومان

تست و نکته هندسه نهم، جلسه دهم، «مرور سطح و حجم 3»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم مرور سطح و حجم 3 (قسمت اول) ویدئو 40 : 43 خصوصی مرور سطح و حجم 3 (قسمت…
4
19,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوازدهم، «مرتب سازی جملات، سرعت و دقت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوازدهم مرتب سازی جملات ویدئو 27 : 47 خصوصی سرعت و دقت ویدئو 58 : 52 خصوصی
3
22,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه یازدهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه یازدهم هوش کلامی 2 (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی کفایت داده ها 2 (قسمت دوم) ویدئو 21…
4
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و یکم

بدون امتیاز 0 رای
21,500 تومان
جلسه بیست و یکم تست و نکته (قسمت اول) ویدئو 18 : 54 خصوصی تست و نکته (قسمت دوم) ویدئو…
2
21,500 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیستم، «گروه اسمی و نقش های دستوری»

بدون امتیاز 0 رای
11,500 تومان
جلسه بیستم گروه اسمی و نقش های دستوری ویدئو 27 : 54 خصوصی
4
11,500 تومان