جلسه 10 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت دوم) ویدئو 07: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و آفرینش »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست های درس ستایش و آفرینش (قسمت دوم) ویدئو 36: 01: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 9 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت اول) ویدئو 08: 02: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 8 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «تست درس های مثل آیینه ، کار شایستگی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست درس های مثل آیینه و کار شایستگی ویدئو 55 : 09: 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هفتم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «تست های درس عجایب صنع حق تعالی »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم تست های درس عجایب صنع حق تعالی ویدئو 29: 16: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان