جلسه ششم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم آرایش الکترونی ویدئو 31 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه هفتم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم آرایش الکترونی یون ها و اعداد کوانتومی ویدئو 14: 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه 5 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی یون ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی یون ها ویدئو 16: 04: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه دوم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان