همایش آنلاین شیمی دوازدهم

همایش آنلاین شیمی دوازدهم 12 ساعت آموزشی (جلسه اول: سطح کتاب  ؛   جلسه دوم: تست و نکته) بررسی خط به…

400,000 تومان