ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «راز موفقیت»

ادبیات نهم راز موفقیت ویدئو 10 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,500 تومان
جلسه 5 ادبیات 9
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «قید»

ادبیات نهم قید ویدئو 16: 03: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

10,080 تومان
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم زیستی بامام میهن»

ادبیات نهم هم زیستی با مام میهن ویدئو 28 : 09 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

11,040 تومان
جلسه 4 ادبیات 9
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تست های درس ستایش و حل تمرین افعال »

ادبیات نهم تست های درس ستایش و حل تمرین افعال (قسمت اول) ویدئو 01: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی…

12,800 تومان
جلسه 10 ادبیات 9
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت دوم) ویدئو 07: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

8,000 تومان
ادبیات 9 جلسه 12
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «آداب زندگی»

ادبیات نهم آداب زندگی ویدئو 36 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,760 تومان
جلسه دوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,280 تومان
جلسه سوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مرور جلسه اول و دوم»

ادبیات نهم مرور جلسه اول و دوم ویدئو 49: 20: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

12,800 تومان