تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و سوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و سوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3 (قسمت اول) ویدئو 52 : 41 خصوصی حل نمونه…
10
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2 (قسمت اول) ویدئو 44 : 41 خصوصی حل نمونه…
9
21,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و سوم، «مرور و جمع بندی 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و سوم مرور و جمع بندی 2 (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی مرور و جمع بندی…
6
20,000 تومان

تست و نکته ادبیات نهم، جلسه بیست و دوم، «مرور و جمع بندی 1»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه بیست و دوم مرور و جمع بندی 1 (قسمت اول) ویدئو 46 : 55 خصوصی مرور و جمع بندی…
3
22,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه سوم، «حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم (قسمت اول) ویدئو 51 : 42 خصوصی حل نمونه سوالات آزمون ترم…
9
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و یکم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و یکم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 48 : 44 خصوصی حل نمونه سوالات…
13
15,500 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه دوازدهم، «مرتب سازی جملات، سرعت و دقت»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه دوازدهم مرتب سازی جملات ویدئو 27 : 47 خصوصی سرعت و دقت ویدئو 58 : 52 خصوصی
3
22,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی، جلسه یازدهم، «هوش کلامی و کفایت داده ها 2»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه یازدهم هوش کلامی 2 (قسمت اول) ویدئو 47 : 45 خصوصی کفایت داده ها 2 (قسمت دوم) ویدئو 21…
4
20,000 تومان