ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم ادبیات نهم
20%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

13,280 تومان
فصل اول حسابان 2
20%
تخفیف

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
41,400 تومان

درس اول (تبدیل نمودار توابع) انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 پیش نمایش انبساط و انقباض عمودی…

41,400 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
57,400 تومان

درس اول (توابع چند جمله ای صعودی و نزولی) تابع درجه ی سوم ویدئو 36 : 11 پیش نمایش توابع…

57,400 تومان
فصل 2 ریاضی 3
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل دوم، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
34,800 تومان

درس اول (تناوب و تانژانت) پیداکردن ضابطه ی توابع sin و cos از روی نمودار ویدئو 15 : 21 پیش…

34,800 تومان
فصل اول ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل اول، «مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
32,200 تومان

درس اول (معرفی مجموعه ها) تعریف مجموعه ها رایگان 23 : 24 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 5 تمرین 17…

32,200 تومان
فصل 5 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل پنجم، «عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

درس اول (عبارت های جبری مفهوم اتحاد) تک جمله ای ها و درجه ی چندجمله ای ها ویدئو 36 :…

25,000 تومان
فصل 4 ریاضی نهم
28%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل چهارم، «توان و ریشه»

بدون امتیاز 0 رای
24,700 تومان

درس اول (توان صحیح) توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 63 تمرین 06 :20…

24,700 تومان
فصل 2 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
37,400 تومان

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

37,400 تومان