30%
تخفیف

شیمی 3، فصل اول، «مولکول ها در خدمت تندرستی»

بدون امتیاز 0 رای
98,500 تومان 69,000 تومان
درس 1: صابون ها مقدمه ویدئو 52 : 10 خصوصی پاک کنندگی آلاینده ها ویدئو 37 : 14 خصوصی صابون،…
0
98,500 تومان 69,000 تومان

زیست شناسی 3، فصل اول، «مولکول های اطلاعاتی»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
گفتار 1: نوکلئیک اسیدها آزمایش های گریفیت و ایوری ویدئو 28 : 15 خصوصی ساختار نوکلئیک اسیدها ویدئو 40 :…
0
30,000 تومان
30%
تخفیف

فیزیک 3 (رشته ی تجربی)، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

بدون امتیاز 0 رای
116,500 تومان 81,500 تومان
درس اول: شناخت حرکت مسافت و جابجایی ویدئو 26 : 21 خصوصی تندی متوسط و سرعت متوسط ویدئو 02 :…
0
116,500 تومان 81,500 تومان
30%
تخفیف

فیزیک 3 (رشته ی ریاضی فیزیک)، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان 91,000 تومان
درس اول: شناخت حرکت مسافت و جابجایی ویدئو 26 : 21 خصوصی تندی متوسط و سرعت متوسط ویدئو 02 :…
0
130,000 تومان 91,000 تومان

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
72,500 تومان
درس اول: توابع چندجمله ای، صعودی و نزولی تابع درجه ی 3 ویدئو 36 : 11 خصوصی توابع صعودی و…
0
72,500 تومان

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
52,500 تومان
درس اول: تبدیل نمودار توابع انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 خصوصی انبساط و انقباض عمودی ویدئو…
0
52,500 تومان