30%
تخفیف

شیمی 3، فصل اول، «مولکول ها در خدمت تندرستی»

بدون امتیاز 0 رای
98,500 تومان 69,000 تومان
درس 1: صابون ها مقدمه ویدئو 52 : 10 خصوصی پاک کنندگی آلاینده ها ویدئو 37 : 14 خصوصی صابون،…
0
98,500 تومان 69,000 تومان
30%
تخفیف

فیزیک 3 (رشته ی ریاضی فیزیک)، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان 91,000 تومان
درس اول: شناخت حرکت مسافت و جابجایی ویدئو 26 : 21 خصوصی تندی متوسط و سرعت متوسط ویدئو 02 :…
0
130,000 تومان 91,000 تومان

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
52,500 تومان
درس اول: تبدیل نمودار توابع انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 خصوصی انبساط و انقباض عمودی ویدئو…
0
52,500 تومان

حسابان 1 ،فصل پنجم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
56,000 تومان
درس اول: مفهوم حد و فرآیندهای حدی همسایگی ویدئو 02 : 13 پیش نمایش تعریف حد ویدئو 03 : 17…
1
56,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه ویدئو 27 : 52 خصوصی
11
11,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
3
19,000 تومان

تست و نکته هندسه دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
12,500 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه ویدئو 36 : 59 خصوصی
6
12,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 20 : 51 خصوصی حل نمونه سوال…
6
18,500 تومان