فصل اول ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل اول، «مجموعه ها»

درس اول (معرفی مجموعه ها) تعریف مجموعه ها رایگان 23 : 24 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 5 تمرین 17…

32,200 تومان
فصل 2 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

37,400 تومان
فصل 3 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل سوم، «استدلال و اثبات در هندسه»

درس اول (استدلال در هندسه) آشنایی با استدلال و اثبات در هندسه رایگان 45 : 18 پیش نمایش حل تمرین‌های…

25,000 تومان
فصل 4 ریاضی نهم
28%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل چهارم، «توان و ریشه»

درس اول (توان صحیح) توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 63 تمرین 06 :20…

24,700 تومان
فصل 5 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل پنجم، «عبارت های جبری»

درس اول (عبارت های جبری مفهوم اتحاد) تک جمله ای ها و درجه ی چندجمله ای ها ویدئو 36 :…

25,000 تومان
فصل 6 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل ششم، «خط و معادله های خطی»

درس اول (معادله خط) تعریف معادله خط رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محور…

27,000 تومان
فصل 7 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت های گویا) مفاهیم تعریف شده ی عبارات گویا ویدئو 09 : 15 پیش…

29,800 تومان
فصل 8 ریاضی نهم
20%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل هشتم، «حجم و مساحت»

درس اول (حجم و مساحت کره) سطح و حجم کره ویدئو 22 : 23 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 134…

23,600 تومان