فصل اول ریاضی نهم
100%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل اول، «مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
40250 – رایگان!

درس اول (معرفی مجموعه ها) تعریف مجموعه ها ویدئو 23 : 24   حل تمرین‌های صفحه 5 تمرین 17 :…

40250 – رایگان!

ریاضی نهم، فصل دوم، «اعداد حقیقی»

بدون امتیاز 0 رای
46,750 تومان

درس اول (اعدادگویا) نوشتن کسر بین دو کسر رایگان 51 : 18 پیش نمایش انواع اعداد اعشاری ویدئو 19:10 خصوصی…

46,750 تومان

ریاضی نهم، فصل سوم، «استدلال و اثبات در هندسه»

بدون امتیاز 0 رای
31,250 تومان

درس اول (استدلال در هندسه) آشنایی با استدلال و اثبات در هندسه رایگان 45 : 18 پیش نمایش حل تمرین‌های…

31,250 تومان

ریاضی نهم، فصل چهارم، «توان و ریشه»

5.00 3 رای
34,250 تومان

درس اول (توان صحیح) توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 63 تمرین 06 :20…

34,250 تومان

ریاضی نهم، فصل پنجم، «عبارت های جبری»

5.00 5 رای
31,250 تومان

درس اول (عبارت های جبری مفهوم اتحاد) تک جمله ای ها و درجه ی چندجمله ای ها ویدئو 36 :…

31,250 تومان

ریاضی نهم، فصل ششم، «خط و معادله های خطی»

5.00 2 رای
33,750 تومان

درس اول (معادله خط) تعریف معادله خط رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محور…

33,750 تومان

ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

5.00 4 رای
37,250 تومان

درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت های گویا) مفاهیم تعریف شده ی عبارات گویا ویدئو 09 : 15 پیش…

37,250 تومان

ریاضی نهم، فصل هشتم، «حجم و مساحت»

5.00 1 رای
29,500 تومان

درس اول (حجم و مساحت کره) سطح و حجم کره ویدئو 22 : 23 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 134…

29,500 تومان