هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط»

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل اشکال)، موقعیت نقاط ویدئو 40: 11 : 01 پیش نمایش

رایگان!
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل وطبقه بندی اشکال)»

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل و طبقه بندی اشکال) ویدئو 40: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

8,640 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری»

هوش و استعداد تحلیلی تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری ویدئو 29: 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

8,000 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «الگویابی تصویری (2)»

هوش و استعداد تحلیلی الگویابی تصویری (2) ویدئو 03: 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

8,800 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «ماشین ورودی _خروجی»

هوش و استعداد تحلیلی ماشین ورودی _خروجی ویدئو 08: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

8,640 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه (1)»

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (1) ویدئو 14: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

9,440 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «اشکال مشابه و دوران (2)»

هوش و استعداد تحلیلی اشکال مشابه (2) ویدئو 18: 54 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

8,640 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «وجه های روبرو»

هوش و استعداد تحلیلی وجه های روبرو ویدئو 22 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

7,500 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «گسترده، رمزگشایی»

هوش و استعداد تحلیلی گسترده، رمزگشایی ویدئو 15 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,400 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «رابطه اعداد، نما»

هوش و استعداد تحلیلی رابطه اعداد، نما ویدئو 27 : 50 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

8,000 تومان
20%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات»

هوش و استعداد تحلیلی درک مطلب، شمارش و ترتیب جملات ویدئو 47 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

11,300 تومان