هندسه نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ هندسه پایه (1)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه پایه قسمت اول ویدئو 10 : 41 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ هندسه پایه (2)

بدون امتیاز 0 رای
9,600 تومان

هندسه پایه قسمت دوم ویدئو 05 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,600 تومان
جلسه سوم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (3) »

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت سوم) ویدئو 20 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,240 تومان
جلسه چهارم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (4) »

بدون امتیاز 0 رای
11,360 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت چهارم) ویدئو 32 : 11: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,360 تومان