فصل اول شیمی 3
20%
تخفیف

شیمی 3، فصل اول، «مولکول ها در خدمت تندرستی»

درس اول (صابون ها) مقدمه ویدئو 10:49 پیش نمایش پاک کنندگی آلاینده ها ویدئو 14:35 خصوصی این بخش خصوصی می…

76,600 تومان
20%
تخفیف

شیمی 3، فصل دوم، «آسایش و رفاه در سایه شیمی»

درس اول (عدد اکسایش) مقدمات تعیین عدد اکسایش ویدئو 15:57 پیش نمایش تعیین عدد اکسایش به وسیله رسم ویدئو 15:12…

64,600 تومان
20%
تخفیف

شیمی 3، فصل سوم، «شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی، ماندگاری»

درس اول (انواع مواد) درصد جرمی ویدئو 18:38 پیش نمایش انواع جامدها ویدئو 16:14 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

42,000 تومان