21%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «گوناگونی جانداران»

زیست نهم گوناگونی جانداران ویدئو 08 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

9,200 تومان
21%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «دنیای گیاهان»

زیست نهم دنیای گیاهان ویدئو 49 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

8,900 تومان
20%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «جانوران بی مهره»

زیست نهم جانوران بی مهره ویدئو 52 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,100 تومان
21%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جانداران مهره دار»

زیست نهم جانداران مهره دار ویدئو 04 : 51 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

8,100 تومان
20%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «با هم زیستن»

زیست نهم با هم زیستن ویدئو 17 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

8,300 تومان
20%
تخفیف

زیست نهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی سوالات نمونه و تیزهوشان»

زیست نهم جمع بندی سوالات نمونه و تیزهوشان ویدئو 58 : 56 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,100 تومان