ریاضی نهم – فصل اول

5.00 2 رای
34,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزش فصل اول ریاضی نهم این مجموعه شامل 10 تا فیلمه که مجموعا بیش از 3 ساعت…
71
34,000 تومان

ریاضی نهم – فصل دوم

معرفی دوره ی آموزشی فصل دوم ریاضی نهم «اعداد حقیقی»: این دوره شامل 11 تا فیلمه که مجموعا بیش از…
53
37,000 تومان

ریاضی نهم – فصل سوم

5.00 1 رای
30,000 تومان
معرفی دوره ی آموزشی فصل سوم ریاضی نهم «استدلال و اثبات در هندسه»: بچه های عزیزم سلام، این دوره شامل…
68
30,000 تومان

ریاضی نهم – فصل چهارم

5.00 2 رای
35,000 تومان
درس اول توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین هاس صفحه ی 63 تمرین 06 :…
62
35,000 تومان

ریاضی نهم – فصل پنجم

بدون امتیاز 0 رای
31,000 تومان
درس اول تک جمله ای ها و درجه ی چند جمله ای ها ویدئو 36 : 16 پیش نمایش اتحاد…
83
31,000 تومان

ریاضی نهم، فصل ششم، «بردار و مختصات»

5.00 3 رای
34,500 تومان
درس اول تعریف معادله ی خط و رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محورهای…
89
34,500 تومان

ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مقادیر تعریف شده در عبارت های گویا ویدئو 09 : 15 پیش نمایش ساده کردن عبارت های گویا…
65
38,000 تومان

ریاضی نهم، فصل هشتم، «حجم و مساحت»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول سطح و حجم کره ویدئو 22 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول (صفحه ی 134)…
64
30,000 تومان