شیمی 3 / پایه12 (رشته ریاضی)

برای مشاهده جلسات درس شیمی 3 روی دکمه کلیک کنید

 

فیزیک 3 / پایه12 (رشته ریاضی)

برای مشاهده جلسات درس فیزیک 3 روی دکمه کلیک کنید

 

حسابان 2 / پایه12 (رشته ریاضی)

برای مشاهده جلسات درس حسابان 2 روی دکمه کلیک کنید